21 czerwca 2023

Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu 
konfliktów

Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów

 

Każde społeczeństwo cechuje różnorodność dotycząca interesów, oczekiwań i dążeń. W sytuacji, gdy określona grupa bądź jednostka społeczna dąży do realizacji swoich własnych zamierzeń, które są sprzeczne z celami innych grup bądź jednostek, dochodzi do konfliktu społecznego.

 

Siła demokracji polega na dyskusji i wypracowaniu wspólnego stanowiska, co naturalnie doprowadza do powstawania konfliktów w społeczeństwie. Podkreślenia wymaga, iż sytuacje w których dochodzi do takiego nasilenia konfliktu, że środki jego rozwiązania wykraczają poza określone ramy, stanowią realne zagrożenie ładu demokratycznego państwa prawa.

 

Wyróżnić możemy kilka rodzajów konfliktów: kulturowe, ekonomiczne czy klasowo-warstwowe. Możemy wyróżnić zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki konfliktów.

Do pozytywnych zaliczyć możemy wypracowanie nowych, wspólnych rozwiązań, z których korzyści czerpać będzie społeczeństwo oraz wystąpienie zmiany społecznej, która poprawi sytuację społeczeństwa.

Negatywne skutki konfliktu to: zaburzenie istniejącego, sprzyjającego ładu społecznego, osłabienie więzi społecznych, czy wzrost poparcia dla populistów i radykałów.

W naszym społeczeństwie przywykliśmy automatycznie słowu ,,konflikt” nadawać negatywne znaczenie. W sytuacji wystąpienia konfliktu większość z nas stara się uniknąć konfrontacji, przyjmując, że napięta sytuacja ustąpi sama.

 

Znajdziemy wiele różnorodnych definicji konfliktu, lecz wszystkie mają elementy wspólne, takie jak: postrzeganie przez strony sytuacji, jako sytuacji konfliktowej, uwzględnienie pojęć: opozycyjność stron, przedmiot sporu i wzajemna blokada działań.

 

Mediacja to praktyczna metoda, podczas której mediator pomaga stronom ustalić najważniejsze fakty, nazwać i rozładować emocje, wspiera proces komunikacji oraz dochodzenie do porozumienia.

[1] Mediacja w ujęciu wąskim to ułatwienie rozmowy. Wsparcie neutralnej osoby trzeciej pomaga zwaśnionym stronom w dojściu do satysfakcjonującego obie strony porozumienia. 

 

Pamiętaj, zawsze warto skorzystać z mediacji. Być może to właśnie rozwiązanie dla Ciebie!

 
[1] Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze, Kraków 2004, s. 27-28.

 

Adres

polub nas na Facebooku

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.