05 lutego 2024

Zasady mediacji

Zasady mediacji, czyli jak prowadzić skuteczną mediację.

Postępowanie mediacyjne to szczególna forma sposobu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy stronami konfliktu poza sądem. Ważne przy tym jest, aby mediator oraz strony tego postępowania kierowali się odpowiednimi zasadami mediacji. W tym artykule przybliżymy zatem czym są te zasady i na czym polegają.

 

Dobrowolność

 

Pierwszą zasadą mediacji jest jej pełna dobrowolność. Oznacza to, że obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w mediacji, a brak wyrażenia zgody nie może w żaden negatywny sposób wpływać na ich prawa i obowiązki w postępowaniu sądowym. Wyrażając zgodę strona ma prawo do jej wycofania na każdym etapie trwania mediacji. Dotyczy to również zawarcia ugody. Strona nawet na etapie samego podpisania ugody (czyli już po negocjacjach i zgodzie na wszystkie warunki ugody) ma jeszcze prawo się wycofać.

 

Bezstronność

 

Zasada ta dotyczy stosunku mediatora wobec stron postępowania. Osoba mediatora nie może w żaden sposób faworyzować jednej ze stron, gdyż w równym stopniu ma dążyć do zaspokojenia interesów obu stron i rozwiązaniu sporu, co jest podstawowym celem mediacji. Nie może być on zatem osobiście związany z którąkolwiek ze stron (na tle towarzyskim i zawodowym) ani nie może czerpać od niej korzyści. To strony mają prawo do oceny bezstronności mediatora i w tym zakresie zgłaszać pytania oraz zastrzeżenia. Finalnie, w przypadku uznania, że mediator nie jest bezstronny, mogą one wnosić o zmianę osoby mediatora. Pouczenie w tym zakresie mediator powinien przedstawić stronom jeszcze na samym początku mediacji.

 

Neutralność

 

Zasada neutralności to z kolei neutralny stosunek mediatora do samego przedmiotu sporu (nie zaś do stron). Mediator nie ma prawa oceniać proponowanych rozwiązań stron, nawet jeśli uważa je za gorsze niż własne pomysły. Musi pamiętać, że zakończenie sporu zależy od stron. Mediator też nie może pozostawać w konflikcie interesów co do przedmiotu mediacji ani narzucać stronom własnego stanowiska czy poglądów. 

 

Poufność

 

Kolejna zasada dotyczy poufności całego postępowania mediacyjnego. Chociaż sąd wie o tym, że doszło do mediacji i wyznacza termin, to nie jest informowany przez mediatora, ani nie powinien też być informowany przez strony o jej przebiegu. Wszystkie zatem informacje uzyskane w trakcie mediacji, zachowanie stron czy ich konkretne rozmowy pozostają poza wiedzą sądu i innych osób. Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody to mediator nie wskazuje dlaczego ani która ze stron "zawiniła". Podobnie strony nie mogą powoływać się przed sądem na to, że chciały zawrzeć ugodę, ale druga strona się nie zgodziła.

Nawet w przypadku zawarcia ugody, mediator przekazuje do sądu protokół oraz ugodę, ale nawet wtedy informacje dla sądu są bardzo okrojone np. dotyczą tego, ile odbyło się postępowań mediacyjnych i kto w nich brał udział. 

 

Akceptowalność

 

Jedna z bardzo ważnych zasad, która sprzyja zawarciu ugody i zakończeniu sporu to akceptowalność. Odnosi się ona do stron konfliktu, które powinny zaakceptować osobę mediatora i jego rolę w konflikcie. Innymi słowy powinny "dać sobie pomóc". Dotyczy to także zachowania wobec samego mediatora tj. poważne traktowanie jego sugestii, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i obawami. Bez takiego podejścia do mediacji nie będzie mogła się ona pozytywnie zakończyć.

 

Bezinteresowność

 

Jest to zasada odnosząca się do mediatora i oznacza, że nie może on wykorzystywać prowadzonej mediacji i kontaktu ze stronami dla własnych korzyści w jakiejkolwiek formie. Podobnie zawarcie ugody czy jej treść lub brak dojścia stron do porozumienia nie może wpływać na osobiste interesy mediatora. 

 

Profesjonalizm

 

Nie byłoby skutecznych mediacji, gdyby nie profesjonalizm mediatora. Musi być to osoba znająca zasady mediacji i przestrzegająca ich. Mediator powinien również posiadać odpowiednie przygotowanie, wiedzę i umiejętności do prowadzenia mediacji oraz stale poszerzać swoją kompetencje w tym zakresie. 

 

Szacunek

 

Mimo zaistniałego sporu strony postępowania oraz sam mediator powinny okazywać sobie wzajemny szacunek. Tutaj rolą mediatora jest znalezienie neutralnego i bezpiecznego miejsca prowadzenia mediacji, gdzie strony w komfortowy sposób będą mogły prowadzić negocjacje. W razie potrzeby to mediator zwraca stronom uwagę, aby odnosiły się do siebie z szacunkiem.

 

Tajemnica

 

Uzupełniająco do zasady poufności ma się się zasada tajemnicy. Aby mieć pewność, że strony nie będą wykorzystywać żadnych informacji czy propozycji ugodowych wprowadzony został zakaz przesłuchiwania co do przebiegu mediacji mediatora, stron lub innych uczestników mediacji.

 

Zasady mediacji - podsumowanie

 

Wskazane wyżej reguły mediacji mają na celu wypracowanie rozwiązania konfliktu zgodnie z prawem i z poszanowaniem interesów obu stron. Mediacja jest dobrowolna, powinna odbywać się bez presji tak, aby powstało satysfakcjonujące strony rozwiązanie. 

 

Więcej o postępowaniu mediacyjnym, kosztach mediacji czy zaletach mediacji znajdziesz tutaj.

 

Jeśli jesteś zainteresowany mediacją, zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    radca prawny Ewelina Jasion

 

 

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych, M. Suchanek, s.132-134

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.