08 marca 2024

Mediacje w sprawach o alimenty na dziecko

Mediacje w sprawach o alimenty na dziecko

Mediacje w sprawach o alimenty na dziecko i ugoda alimentacyjna zawarta przed mediatorem zamiast sądu - czy to dobry pomysł?

 

Alimenty a relacje

 

Wiele już pisaliśmy o mediacji i o jej zaletach. Naszym zdaniem, jedną z głównych zalet tej formy rozwiązywania spraw są szanse jakie daje ona na utrzymanie relacji pomimo konfliktu. A relacje są szczególnie ważne w sprawach rodzinnych, na tej płaszczyźnie ich wartość nie da się przecenić.

 

Aktualnie wielu małżonków czy partnerów decyduje się na rozstanie, ale jeśli doczekali się wspólnego potomstwa ich relacja pozostanie na całe życie. To od nich zależy jaka będzie jakość tej relacji i jak się ona przełoży na małoletnie dzieci. Wiemy, że obok podziału wspólnego majątku, kością niezgody najczęściej bywają koszty utrzymania dziecka lub dzieci, czyli wysokość alimentów. W sądach rejonowych toczy się obecnie kilkanaście milionów spraw o alimenty. Postępowania sądowe trwają stosunkowo długo i są trudnym doświadczeniem, zarówno dla rodziców jak i dla dzieci.

 

Sąd czy mediator? 

 

Nie zawsze jednak musisz iść do sądu. Pamiętaj, że arbitralne rozstrzygnięcie sądu określające rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, kwotę alimentów i sposób płacenia alimentów - rzadko jest zgodne z interesem obu stron postępowania. Wspólnie wypracowane porozumienie w tym zakresie może przynieść zdecydowanie więcej korzyści. Dlatego przed skierowaniem pozwu o alimenty - warto rozważyć mediację i dać szansę mediatorowi na pomoc w poszukaniu przestrzeni negocjacyjnej do zawarcia ugody mediacyjnej. Warto spróbować otworzyć się na dialog i próbę wzajemnego zrozumienia, bo zachowanie poprawnych relacji pomiędzy rodzicami jest dla prawidłowego rozwoju dziecka bardzo istotne i będzie owocować w przyszłości. Skorzystanie z mediacji to inwestycja na lata.

 

Oczywiście, nie zawsze się udaje, ale mediacja nie zamyka drogi do wszczęcia sądowego postępowania o alimenty przed właściwym sądem i zawsze jest czas na skierowanie sprawy do sądu. Mediacja przebiega zazwyczaj bardzo sprawnie, więc warto poświęcić jej tę chwilę uwagi. 

 

Mediacje w sprawach o alimenty- jak wyglądają?

 

Ja zacząć? Mediacja może zostać zrealizowana na podstawie umowy o mediację zawartej z wybranym mediatorem lub na podstawie skierowania sądu (i przed wybranym mediatorem z listy mediatorów dostępnej na stronach internetowych sądów okręgowych). Ma charakter odformalizowany. Nie musisz przygotowywać pism procesowych, przedstawiać trudnych faktów ani okoliczności czy wskazywać wartości przedmiotu sporu, nie musisz przedstawiać żadnych dowodów, żadnych zaświadczeń, faktur, udokumentowywać kosztów leczenia czy też innych uzasadnionych wydatków. Często wystarcza rozmowa.

 

Ale trzeba wiedzieć, że najbardziej charakterystyczną cechą mediacji jest jej dobrowolność. Oznacza to, że choć każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o mediację to do jej wszczęcia zawsze będzie potrzebna zgoda na mediację drugiej strony. Jeśli obie strony wyrażą chęć polubownego rozwiązania sporu to już pierwszy sukces. Mediator wyznaczy posiedzenie mediacyjne w sprawie celem umożliwienia stronom wymiany stanowisk, oczekiwań, wyrażenia potrzeb swoich i małoletnich dzieci. Posiedzenia mediacyjne w sprawach o alimenty, mogą przy tym odbywać się z każdym z rodziców z osobna, jeśli tylko będzie to sprzyjać porozumieniu. Sposobów prowadzenia mediacji jest wiele, jednak celem mediacji w sprawach o alimenty będzie zawsze poszukiwanie porozumienia, a jeśli jest to możliwe zawarcie ugody. Ugoda jest efektem wspólnej pracy, zrozumienia i otwartości, dlatego też respektowanie jej postanowień w praktyce jest łatwiejsze. 

 

Na koniec mediator sporządza krótki protokół z mediacji, do którego załącza ugodę (rzadziej, w którego treści znajduje się ugoda), a kopię takiego protokołu otrzymuje każda ze stron.

 

Postępowanie mediacyjne po złożeniu pozwu o alimenty - czy to możliwe?

 

Pamiętaj! Możesz też złożyć wniosek o mediację na dowolnym etapie postępowania sądowego w sprawie alimentów. Możesz samodzielnie złożyć taki wniosek w dowolnym ośrodku mediacyjnym lub skierować go do wybranego mediatora albo zwrócić się bezpośrednio do sądu z wnioskiem o skierowanie stron na mediację. Jeśli obawiasz się o koszty, możesz spróbować mediacji przy udziale mediatora w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. W takim przypadku, jeśli druga strona wyrazi zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym – sąd skieruje sprawę do wybranego przez siebie mediatora z listy mediatorów stałych dostępnej na stronie internetowej sądu okręgowego. Postępowanie mediacyjne na wniosek sądu przebiega w bardzo podobny sposób. Także w tym przypadku mediacja jest dobrowolna a każda ze stron ma prawo odmówić przystąpienia do mediacji, nawet sądowi. W takim przypadku mediacja wobec rodzica zobowiązanego się nie wszczyna a postępowanie w sądzie toczy się dalej. Natomiast zawarcie ugody przed mediatorem definitywnie kończy proces w przedmiocie alimentów.    

 

Ugoda przed mediatorem a wyrok sądu

 

Z naszej praktyki wiemy, że największe obawy rodziców, którzy sprawują stała opiekę na nad małoletnim dzieckiem lub dziećmi skupiają się wokół mocy prawnej wyroku sądu i jego wykonalności. Warto więc wiedzieć, że ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody sądowej. A zarówno ugoda sądowa jak i ugoda przed mediatorem - po zatwierdzeniu ugody przez sąd - stają się tytułem wykonawczym i taka ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Innymi słowy, jeśli zawarliście umowę przed sądem lub umowę ugody przed mediatorem podczas mediacji w sprawie o alimenty - jesteście tak samo zobowiązani i tak samo chronieni jak w przypadku, gdy o tym obowiązku orzeknie sąd. W przypadku ugody alimentacyjnej określającej podobnie jak wyrok, zobowiązanego do alimentów oraz wysokość alimentów i sposób zapłaty - w każdej chwili możemy wystąpić do sądu o jej zatwierdzenie poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności i z takim tytułem udać się do komornika. 

 

Co ważne, mediacja może być prowadzona też w sprawach o podwyższenie alimentów na rzecz dzieci nawet wtedy, gdy pierwotną wartość świadczenia alimentacyjnego ustalił sąd.  

 

Jeśli więc zależy Ci na utrzymaniu relacji, skorzystaj z mediacji w celu poszukania porozumienia, ponieważ zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A koszty postępowania sądowego w przypadku sprawy o alimenty mogą być znacznie wyższe od tych liczonych jako procent od rocznej wartości alimentów, bo również są to koszty emocjonalne. 

 

Jeśli zainteresowała Cię relacja alimenty – mediacja i chcesz dowiedzieć się więcej zgłoś się do nas: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

                                                                     

                                                                                           

                                                                                                                             mediator/radca prawny Marta Jaroch-Konwent

 

Więcej artykułów dotyczących mediacji znajdziesz tutaj.

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.