10 stycznia 2024

Mediacje w sprawach nieletnich

Mediacje w sprawach nieletnich. Na czym polegają?

Jako Centrum Mediacji we Wrocławiu specjalizujemy się w postępowaniach mediacyjnych na różnych polach. W tym artykule skupimy się na kwestii mediacji w sprawach nieletnich. Ma  ona bardzo duże znaczenie dla nieletniego, pokrzywdzonego oraz ich rodziców ze względu na możliwość ograniczenia stresu powodowanego występowaniem przed sądem, a także dotarciem do rozwiązania i ugody satysfakcjonującej obie strony konfliktu. Możliwość prowadzenia tego trybu wprowadza ustawa ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r., poz. 1700). 

 

Mediacje w sprawach nieletnich- uczestnicy mediacji w sprawach nieletnich

 

Procedura ta prowadzona jest w ramach postępowania w sprawach nieletnich, gdzie właściwe do rozpoznania tych spraw i co za tym idzie skierowaniu do mediacji są sądy rodzinne. Sądami odwoławczymi w tych sprawach są z kolei sądy okręgowe. Aby takie postępowanie mogło dojść do skutku wymagana jest zgoda na udział nieletniego i jego rodziców lub opiekunów oraz pokrzywdzonego (i jego rodziców, jeśli jest osobą małoletnią). Bez zgody tychże osób mediacja się nie odbędzie, ponieważ udział w mediacji jest dobrowolny. Sąd może zatem skierować sprawę do mediacji na każdym stadium postępowania z inicjatywy lub za zgodą obu stron. Czas określony w postanowieniu sąd na przeprowadzenie mediacji to 6 tygodni (z możliwością przedłużenia przez sąd o 14 dni).

 

Dlaczego warto wziąć udział w postępowaniu mediacyjnym?

 

Ten alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów daje wiele możliwości dla pokrzywdzonego i nieletniego. Jego celem jest przede wszystkim wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za czyn zabroniony u nieletniego sprawcy oraz możliwości zawarcia ugody w kwestii naprawienia szkody czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

 

Osoba pokrzywdzona ma wciąż możliwość czynnego dochodzenia swoich praw w dużo szybszy sposób, ale również może poznać motywy sprawcy, wyrazić swoje emocje i na nowo poczuć się bezpiecznie. Mediacja umożliwia bowiem spotkanie obu stron twarzą w twarz przy obecności bezstronnego mediatora i rodziców. Spotkanie mediacyjne jest bowiem bardziej odformalizowane niż rozprawa sądowa. Stronom często udaje się dojść do sedna konfliktu, zrozumienia działań drugiej strony, a przede wszystkim możliwość ich konfrontacji, rozmowy i pogodzenia się, co jest bardzo ważne w przypadku, kiedy zarówno sprawca i poszkodowany np. uczęszczają do tej samej szkoły.

 

Sprawca ma z kolei możliwość wytłumaczenia się, przyjęcia odpowiedzialności, wyrażenia skruchy i przeproszenia poszkodowanego, ale przede wszystkim zrozumienia swojego zachowania, poznania jego przyczyn i zmiany w przyszłości.

 

Kiedy mediacja nie znajdzie zastosowania w postępowaniu w sprawach nieletnich?

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że procedura ta nie odniesie skutku jedynie w sytuacji, kiedy nieletni ze względu na swój wiek czy kwestie dotyczące stanu zdrowia i rozwoju psychicznego nie będzie w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu. W takich wypadkach sąd nie powinien skierować sprawy do mediacji.

Jak wygląda postępowanie i co powinna zawierać ugoda?

 

Do przeprowadzenia tego postępowania wyznaczany jest bezstronny i neutralny mediator posiadający doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia. Postępowanie mediacyjne prowadzone wobec nieletniego wymaga bowiem szczególnej uwagi ze względu na wiek sprawcy.

 

Najczęściej mediator spotyka się i kontaktuje się z nieletnim i jego rodzicami (opiekunami), a także z pokrzywdzonym. Strony mogą spotkać się twarzą w twarz (co jest wskazane) lub być na bieżąco informowane przez mediatora, który może pełnić rolę pośrednika i przekazywać stronom ich stanowiska.

Jeśli nieletni zgodzi się na naprawienie szkody bądź zadośćuczynienie w ramach ugody to do jej podpisania wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Do naprawienia szkody bądź zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego mogą zobowiązać się również rodzice lub opiekunowie. Mediator sporządza projekt ugody i przedstawia go stronom do podpisu, następnie wraz ze sprawozdaniem z mediacji przesyła tak zawartą ugodę do sądu rodzinnego, który dokonuje jej zatwierdzenia. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną wyroku i kończy sprawę. 

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

                                                                                                                       

                                                                                                                                               

                                                                                                                                            radca prawny Ewelina Jasion

 

 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.