11 września 2023

Mediacje rozwodowe- klucz do pokojowego
zakończenia małżeństwa

mediacje rozwodowe jako klucz do pokojowego zakończenia małżeństwa

Życie często przynosi wyzwania i trudności, z którymi musimy się zmierzyć. Jednym z najtrudniejszych okresów w życiu może być rozstanie z partnerem, co w przypadku małżeństwa skutkuje rozwodem. To proces, który obciążony jest najczęściej negatywnymi emocjami, stresem i trudnościami dla małżonków, a tym bardziej dla dzieci. W tak trudnym czasie mediacja w sprawie o rozwód lub separację może być nieocenioną pomocą, umożliwiając pokojowe zakończenie małżeństwa.

 

Spory w sprawach o rozwód - czym są mediacje rozwodowe i jaka jest rola mediatora?

 

Postępowanie mediacyjne przy rozwodzie to jedna z metod rozwiązywania sporów pomiędzy małżonkami przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. Celem takiego postępowania jest uzyskanie porozumienia w sprawach dotyczących rozwodu, m.in. w kwestii spraw majątkowych, kontaktów z dzieckiem, sprawowania władzy rodzicielskiej, alimentów oraz wszelkich innych spraw związanych z podjętą decyzją o rozwodzie. Przystąpienie do mediacji jest dobrowolne, a sama mediacja jest poufna. 

 

Mediator to osoba, która posiada specjalistyczne przygotowanie do przeprowadzenia mediacji. W sprawach rozwodowych rola mediatora skupia się na pomocy małżonkom w komunikowaniu się i prowadzeniu negocjacji. Zatem zadaniem mediatora jest udzielenie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, a nie ich rozstrzyganie za strony. Mediatorzy są w swoich działaniach neutralni i nie opowiadają się po żadnej ze stron, co pozwala na uczciwą i obiektywną analizę sytuacji.

 

Dlaczego warto wybrać mediacje przy rozwodzie? 

 

Mediacja w sprawa o rozwód może zostać przeprowadzona na zgodny wniosek stron bądź w trakcie postępowania sądowego w przypadku skierowania stron do mediacji, oczywiście za ich zgodą. Sprawa może zostać skierowana do mediacji przez sąd, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Z mediacji zostaje spisany protokół, a ewentualna ugoda podpisana przed mediatorem zostanie przez niego przesłana do sądu w celu jej zatwierdzenia.

 

1. Pokojowe zakończenie małżeństwa

Rozwód to już niebywale trudny okres w życiu, a proces sądowy może tylko ten czas pogorszyć. Mediacja rodzinna w sprawach o rozwód lub separację pomaga małżonkom znalezienie wspólnego języka i rozwiązanie problemów bez konieczności podejmowania się kosztownego i długotrwałego procesu sądowego, który niesie za sobą ustalenia nie zawsze korzystne dla stron. 

 

2. Kontrola nad procesem

Podczas prowadzonych mediacji każda ze stron samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące swojej przyszłości, jak również przyszłości swoich małoletnich dzieci. Przy trwającej mediacji rozwodowej nikt nie narzuca rozwiązań, są one efektem wyłącznie toczących się rozmów pomiędzy małżonkami przy obecności mediatora. W rezultacie w związku z prowadzeniem mediacji strony zyskują większą kontrolę nad sytuacją i ostatecznie mogą osiągnąć bardziej satysfakcjonujące rozwiązania. 

 

3. Ochrona dzieci

Mediacje przy rozwodzie są szczególnie korzystne dla dzieci, ponieważ minimalizują konflikty między rodzicami. Dzieci często odczuwają negatywne skutki konfliktów rodzicielskich, dlatego tak ważne jest, aby unikać sytuacji, w których będą one wykorzystywane jako narzędzie w sporach małżonków.

 

4. Koszt mediacji

Proces sądowy może być bardzo kosztowny i długotrwały. Należy podkreślić, że rozmowy przy wsparciu bezstronnego i neutralnego mediatora są zazwyczaj znacznie tańszą i szybszą opcją niż podstępowanie w sądzie. Rozwiązanie problemów za pośrednictwem mediatora pozwala zaoszczędzić cenny czas, a także jest znacznie bardziej efektywne finansowo.

 

Jak przebiega postępowanie mediacyjne?

 

Proces mediacji przed rozwodem może być dostosowany do indywidualnych potrzeb małżonków. W związku z przeprowadzeniem mediacji należy podjąć kilka kroków:

 

1. Kontakt i umówienie spotkania: Pierwszym krokiem jest wybór osoby mediatora z listy stałych mediatorów, skontaktowanie się z nim i umówienie terminu pierwszego spotkania.

 

2. Rozpoczęcie mediacji: Następnie na spotkaniach mediator pomaga małżonkom w zrozumieniu swoich potrzeb, obaw i celów. Rozmowy odbywają się w atmosferze szacunku i zrozumienia. 

 

3. Negocjacje: Mediator pomaga w negocjacjach i rozwiązywaniu problemów. Ważne jest, aby małżonkowie byli otwarci na kompromisy i współpracę.

 

4. Porozumienie: Po osiągnięciu porozumienia mediator pomaga w sporządzeniu ugody, która może zostać zatwierdzona przez sąd. Należy pamiętać, że ugoda nie może zawierać postanowień sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, czyli zmierzać do obejścia prawa. 

 

5. Zakończenie procesu: Rozmowy mediacyjne mogą zakończyć się sukcesem lub niepowodzeniem. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, małżonkowie mogą kontynuować postępowanie rozwodowe na podstawie uzgodnień. Jeśli nie, nadal istnieje możliwość rozstrzygnięcia sprawy w sądzie, jednakże strony nie mogą powoływać się na ustalenia, które były wypracowane podczas spotkań mediacyjnych, a mediator nie może być świadkiem w sprawie. 

 

Podsumowanie- dlaczego warto mediować?

 

Mediacja rozwodowa to skuteczną i ludzką metodą rozwiązywania konfliktów małżeńskich, możliwą do podjęcia na każdym etapie postępowania. Pozwala na pokojowe zakończenie małżeństwa, minimalizuje stres oraz zapewnia większą kontrolę nad procesem. Dla dobra małżonków i dzieci warto rozważyć tę formę rozwiązania problemów związanych z rozwodem.

 

W Centrum Mediacji Jaroch Pakos we Wrocławiu zajmujemy się mediacjami w sprawach rodzinnych, w tym sprawami o rozwód. Zaufaj doświadczonym mediatorom i pozwól sobie pomóc.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

 

prawnik Agata Lewandowska 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.