08 listopada 2023

Mediacja w sprawach kontaktów z dzieckiem

W myśl przepisu art. 4452 Kodeksu postępowania cywilnego na każdym etapie postępowania o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego uregulowania sporych kwestii w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących dzieci tj. zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustalenia opieki nad dzieckiem oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku rozwodowym bądź orzekającym separację. Mediacja może być prowadzona w sprawach rodzinnych, które poddane są rozpoznaniu przez sąd w trybie nieprocesowym, przy czym przedmiotem porozumienia mediacyjnego może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów. 

 

Mediacja w sprawach rodzinnych

 

Z powyższego wprost wynika, że ustawodawca wyraźnie rozstrzyga w przedmiocie dopuszczalności mediacji w sprawach dotyczących sytuacji prawnej dzieci. Ta wyartykułowana dopuszczalność wypracowania ugody w sprawach stosunków rodzicielskich przez same strony, wynika z chęci podkreślenia ich mediacyjnego charakteru akcentując wysoką społeczną rangę stosunków prawno rodzicielskich oraz podkreślenia kwestii dotyczącej ochrony wartości rodzinnych i dobra dziecka.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113 § 2 wskazuje, że kontakty rodzica z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

 

Treść wyroku orzekającego o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem

 

W wyroku orzekającym rozwód lub separację sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Co ważne, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów matki z dzieckiem bądź ojca z dzieckiem po rozwodzie, które wypracowane zostało wcześniej podczas prowadzenia mediacji , oczywiście jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. 

 

Sporne kwestie kontaktów z małoletnim to także rozważenie typu opieki np. opieka współdzielona lub naprzemienna. Przy pomocy mediatora w drodze mediacji poznasz szczegóły związane z typami opieki - np. jak uzyskać opiekę naprzemienną i jakie warunki muszą być spełnione. 

 

Mediacje rodzinne w sprawach o kontakty pozwalają na:

   1. ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,

   2. zmianę kontaktów z dzieckiem orzeczonych w wyroku ( w sprawach o rozwód i separację).

 

Dobro dziecka w mediacji, dlaczego ugoda przed mediatorem to lepsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe?

 

Powyższe sprawy możemy zakończyć bez konieczności przeprowadzenia długiego żmudnego postępowania sądowego. Przeprowadzona mediacja może pomóc nam w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

 

Należy pamiętać, że mediacja jest dobrowolna i jest alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów. Może zostać przeprowadzona na podstawie postanowienia sądu bądź na wniosek o przeprowadzenie mediacji złożony przez jedną stronę konfliktu do bezstronnego i neutralnego mediatora. W drugim przypadku potrzebna będzie zgoda na mediację drugiego rodzica.  Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego.

 

Mediator pomaga w toku mediacji wypracować najlepsze dla stron rozwiązania. Korzyści z mediacji to przede wszystkim pomoc neutralnego mediatora oraz uregulowanie kontaktów w taki sposób, który jest do przyjęcia przez oboje rodziców. Mediacja pozwala na samodzielne decydowanie o kontaktach, dzięki czemu strony mogą uwzględnić np. niestandardowe godziny pracy jednego z rodziców. 

 

Koszty mediacji

 

Wysokość wynagrodzenia mediatora w sprawach dotyczących utrzymywania kontaktów z dzieckiem określana jest w zależności od rodzaju mediacji. W mediacji sądowej wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi:

  • 50zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
  • 100zł + 23% VAT, tj. 123,00 zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
  • łącznie nie więcej niż 450zł + 23% VAT = 553,50 zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

 

Powyższe ceny wskazane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Na podstawie postanowienia sądu określona wysokość wynagrodzenia mediatora jest mu wypłacana.

 

W przypadku mediacji w konkretnej sprawie prowadzonej na etapie przedsądowym wynagrodzenie mediatora ustalane jest umownie.

 

Jesteś zainteresowany mediacją? Nasi mediatorzy mają spore doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy innych sprawach rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

                                                                                                               

                                                                                                                                                                       mediator Małgorzata Milewska- Matlak

 

Adres

polub nas na Facebooku

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.