08 listopada 2023

Mediacja w sprawach kontaktów z dzieckiem

Jak wygląda mediacja w sprawach kontaktów z dzieckiem?

Mediacja w sprawach kontaktów z dzieckiem

 

W myśl przepisu art. 4452 Kodeksu postępowania cywilnego na każdym etapie postępowania o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego uregulowania sporych kwestii w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących dzieci tj. zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustalenia opieki nad dzieckiem oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku rozwodowym bądź orzekającym separację. Mediacja może być prowadzona w sprawach rodzinnych, które poddane są rozpoznaniu przez sąd w trybie nieprocesowym, przy czym przedmiotem porozumienia mediacyjnego może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów. 

 

Mediacja w sprawach rodzinnych

 

Z powyższego wprost wynika, że ustawodawca wyraźnie rozstrzyga w przedmiocie dopuszczalności mediacji w sprawach dotyczących sytuacji prawnej dzieci. Ta wyartykułowana dopuszczalność wypracowania ugody w sprawach stosunków rodzicielskich przez same strony, wynika z chęci podkreślenia ich mediacyjnego charakteru akcentując wysoką społeczną rangę stosunków prawno rodzicielskich oraz podkreślenia kwestii dotyczącej ochrony wartości rodzinnych i dobra dziecka.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113 § 2 wskazuje, że kontakty rodzica z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

 

Treść wyroku orzekającego o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem

 

W wyroku orzekającym rozwód lub separację sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Co ważne, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów matki z dzieckiem bądź ojca z dzieckiem po rozwodzie, które wypracowane zostało wcześniej podczas prowadzenia mediacji , oczywiście jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. 

 

Sporne kwestie kontaktów z małoletnim to także rozważenie typu opieki np. opieka współdzielona lub naprzemienna. Przy pomocy mediatora w drodze mediacji poznasz szczegóły związane z typami opieki - np. jak uzyskać opiekę naprzemienną i jakie warunki muszą być spełnione. 

 

Mediacje rodzinne w sprawach o kontakty pozwalają na:

   1. ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,

   2. zmianę kontaktów z dzieckiem orzeczonych w wyroku ( w sprawach o rozwód i separację).

 

Dobro dziecka w mediacji, dlaczego ugoda przed mediatorem to lepsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe?

 

Powyższe sprawy możemy zakończyć bez konieczności przeprowadzenia długiego żmudnego postępowania sądowego. Przeprowadzona mediacja może pomóc nam w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

 

Należy pamiętać, że mediacja jest dobrowolna i jest alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów. Może zostać przeprowadzona na podstawie postanowienia sądu bądź na wniosek o przeprowadzenie mediacji złożony przez jedną stronę konfliktu do bezstronnego i neutralnego mediatora. W drugim przypadku potrzebna będzie zgoda na mediację drugiego rodzica.  Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego.

 

Mediator pomaga w toku mediacji wypracować najlepsze dla stron rozwiązania. Korzyści z mediacji to przede wszystkim pomoc neutralnego mediatora oraz uregulowanie kontaktów w taki sposób, który jest do przyjęcia przez oboje rodziców. Mediacja pozwala na samodzielne decydowanie o kontaktach, dzięki czemu strony mogą uwzględnić np. niestandardowe godziny pracy jednego z rodziców. 

 

Koszty mediacji

 

Wysokość wynagrodzenia mediatora w sprawach dotyczących utrzymywania kontaktów z dzieckiem określana jest w zależności od rodzaju mediacji. W mediacji sądowej wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi:

  • 50zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
  • 100zł + 23% VAT, tj. 123,00 zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
  • łącznie nie więcej niż 450zł + 23% VAT = 553,50 zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

 

Powyższe ceny wskazane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Na podstawie postanowienia sądu określona wysokość wynagrodzenia mediatora jest mu wypłacana.

 

W przypadku mediacji w konkretnej sprawie prowadzonej na etapie przedsądowym wynagrodzenie mediatora ustalane jest umownie.

 

Jesteś zainteresowany mediacją? Nasi mediatorzy mają spore doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy innych sprawach rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

                                                                                                               

                                                                                                                                                                       mediator Małgorzata Milewska- Matlak

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.