22 listopada 2023

Mediacja rówieśnicza i mediacja szkolna 
oznacza to samo?

mediacja rówieśnicza i mediacja szkolna oznacza to samo?

Mediacja rówieśnicza i mediacja szkolna

 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że mediację szkolną i rówieśniczą wykorzystujemy w rozwiązywaniu sporów, czy też sytuacji konfliktowych dzieci i młodzieży.

 

Mediacja szkolna

 

Ma ona zastosowanie w środowisku szkolnym i może dotyczyć rozwiązywaniu problemów zarówno pomiędzy rówieśnikami, ich rodzicami, ale też z udziałem nauczycieli, czy pedagogów szkolnych. 

 

Taka mediacja pozwala wypracować konstruktywny i bezstronny sposób rozwiązania konfliktu bez konieczności angażowania sądu. Bezstronność mediatora i jego kompetencje w zakresie wypracowywania rozwiązań pozwala stronom konfliktu na osiągnięcie konsensusu. Porozumienie wypracowane z poszanowaniem zasad mediacji daje szanse na zapobieganie konfliktów w danej placówce w przyszłości, może bowiem stanowić podstawę dla stworzenia standardów postępowania na przyszłość. 

 

Rola bezstronnego mediatora szkolnego

 

Mediacja szkolna może odbywać się przy udziale zarówno pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy i nauczyciela, jak i dyrekcji szkoły, rodziców i samych uczniów. Mediator szkolny cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów czy też rodziców i nauczycieli może więcej zdziałać w placówkach oświatowych niż sąd, kurator sądowy, czy kurator oświatowy. Mediator szkolny jest przeszkolony w zakresie zarówno rozwiązywania konfliktów i sporów, ale też przekazania wiedzy w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na przyszłość.

 

Poufność i dobrowolność takich mediacji jest niewątpliwie wartością dodaną w trudnych rozmowach wśród młodzieży na terenie szkoły na płaszczyznach społecznych i emocjonalnych. Poprzez dialog zgodnie ze standardami mediacji z wykorzystaniem psychologii konfliktu i umiejętności społecznych daje szansę skonfliktowanych stronom na samodzielność działania na przyszłość.

 

Mediacja rówieśnicza

 

Ten rodzaj mediacji może odbywać się na różnych płaszczyznach, także poza środowiskiem szkolnym. Takie mediacje mają zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów we wzajemnych relacjach rówieśniczych, gdzie stronami są przede wszystkim dzieci. Konflikt rówieśniczy może powstać nie tylko w szkole, także poza nią,  dlatego należy go wyodrębnić. Rozwiązywanie konfliktów wśród rówieśników wymaga zbadania w pierwszej kolejności relacji pomiędzy tymi rówieśnikami. Często cechy osobowości dziecka, tj. nieśmiałości lub introwertyzmu powoduje, że nie komunikuje się ono z rówieśnikami w naturalny sposób i chociażby z tego powodu bardzo często popada w rozmaite konflikty.

 

Rola mediatora rówieśniczego

 

Mediator rówieśniczy, który ukończył szkolenia w zakresie mediacji rówieśniczej posiada narzędzia, które umożliwiają mu sprawne zbadanie przyczyn konfliktu i zaproponowanie sposobu na jego rozwiązania. Wśród dzieci oraz młodzieży na terenie szkoły, czy też podwórka tworzą się kręgi subkulturowe. Mediator rówieśniczy posiada szerokie kompetencje, aby z poszanowaniem praw dziecka zaproponować rozwiązania konfliktu w ramach postępowania mediacyjnego.

 

W zasadzie każdy spór rówieśniczy może być sprawą do mediacji

 

Metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych z wykorzystaniem umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zastosowaniem dobrych obyczajów w obecności mediatora pozwala na podniesienie świadomości społecznej w zakresie polubownego rozwiązywania sporu z jednoczesnym poszanowaniem własnych potrzeb stron takiego konfliktu. 

 

Nasi mediatorzy Centrum Mediacji Jaroch Pakos posiadają doświadczenie w prowadzeniu mediacji, w tym rówieśniczych i szkolnych. Jeśli jesteś zainteresowany mediacją to zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 radca prawny/mediator Justyna Gruszka-Jeleń

 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.