14 grudnia 2023

Koszty mediacji sądowej i pozasądowej

koszty mediacji sądowej i pozasądowej

Koszty mediacji sądowej i pozasądowej - analiza wydatków w postępowaniu mediacyjnym

 

Na koszty mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy składa się wynagrodzenie mediatora oraz wydatki powstałe w związku z przeprowadzeniem mediacji. 

 

Wynagrodzenie mediatora za prowadzenie mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd jest ustalane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

 

W sprawach majątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednocześnie kwota ta nie może wynosić mniej niż 150 zł, a zarazem musi być w wysokości nieprzekraczającej 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, gdzie wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz w sprawach niemajątkowych wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie. Koszt każdego kolejnego spotkania wynosi 100 zł,  łącznie jednak nie więcej niż 450 zł. 

 

Zwrotowi podlegają również wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, które musiał przeznaczyć na pokrycie kosztów m.in.:

 

1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego -w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie;

3) korespondencji - w wysokości nieprzekraczającej 30 zł.

 

Natomiast jeżeli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku do ustalonej wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem mediacji dolicza się podatek VAT. 

 

Koszt mediacji sądowej, jeśli wynikiem jest porozumienie stron

 

Gdy dojdzie do zawarcia ugody, stronie zwraca się część kosztów procesu. Jeżeli w wyniku przebiegu mediacji toczącej się w wyniku skierowania sądu, strony zawarły ugodę jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed sądem I instancji, stronie zostanie zwrócone 100 % opłaty sądowej, którą musiała opłacić w związku z wniesieniem sprawy do sądu. Jeżeli do podpisania ugody dojdzie w toku toczącego się już postępowania sądowego, stronie wnoszącej sprawę do sądu zostanie zwrócone 75 % opłaty sądowej.

 

Nieuzasadniona odmowa udziału w postępowaniu mediacyjnym

 

Pamiętać należy, że w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, niezależnie od wyniku sprawy,  postanowieniem sądu może zostać nałożona na stronę obowiązek zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji.

 

Ile kosztuje mediacja pozasądowa?

 

W przypadku mediacji umownych koszty postępowania mediacyjnego określane są przed przystąpieniem stron do mediacji. Najczęściej sprawa wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi kosztów ustalana jest bezpośrednio z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. W ostatnim czasie można jednak zaobserwować tendencję mediatorów do udostępniania ofert i cen na stronach internetowych, przykładem może być  Oferta Centrum Mediacji (centrummediacji-jp.pl). Takie działanie na pewno pozwala na wstępne porównanie wydatków, tych które pojawią się przy rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd, a tych które pojawią się przy zastosowaniu mediacji. Niewątpliwie mediacje prowadzone drogą pozasądową są znacznie bardziej atrakcyjną opcją ze względu na swoją efektywność, elastyczność i często niższe koszty niż przy tradycyjnym postępowaniu toczącym się przed sądem.

 

Jesteś zainteresowany mediacją? Zapraszamy do kontaktu: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

 

                                                                                                                                                        prawnik Agata Lewandowska

 

 

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.