27 lipca 2023

Co to jest mediacja? Mediacja przed sądem i pozasądowa

co to jest mediacja?

Jesteśmy prawnikami stawiającymi na polubowne rozwiązywanie sporów. Świadczymy usługi mediacyjne zapewniając naszym klientom jak najlepsze rozwiązania, które mają prowadzić do możliwie najszybszego i najlepszego rozwiązania problemu. W praktyce zaś zdarza się, że nasi klienci nie wiedzą, czym tak naprawdę jest mediacja, jakie są jej etapy oraz jaką rolę pełni mediator. W tym artykule postaramy się w prosty i przejrzysty sposób wytłumaczyć tę metodę dochodzenia do ugody i rozwiązywania sporów bez konieczności wydawania wyroku w sprawie, a często nawet bez wdawania się w proces sądowy.

 

By zrozumieć ideę mediacji należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia mediacja. Słowo mediacja pochodzi od greckiego słowa medos, czyli „pośredniczący, neutralny, nie przynależny do żadnej ze stron”.

 

Jest to pokojowa i polubowna forma rozwiązywania konfliktów. Pokojowa, ponieważ nie wymaga użycia siły fizycznej, lecz argumentów i wzajemnego zrozumienia. Polubowna, ponieważ to strony sporu dobrowolnie przystępują do rozmów. Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze poufnych i dobrowolnych pertraktacji.

 

CO TO JEST MEDIACJA? ZASTOSOWANIE MEDIACJI W TRAKCIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

 

Na każdym etapie postępowania sądowego, a najczęściej na jego początku, sędzia zwraca się do stron postępowania z zapytaniem, czy wyrażają one zgodę na mediację. Oczywiście, strony takiej zgody nie muszą wyrazić, ponieważ udział w mediacji jest dobrowolny, jednak w przeważającej liczbie spraw taka zgoda jest udzielana. W takiej sytuacji sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych i określa maksymalny czas prowadzenia rozmów i poinformowania sądu, czy strony doszły do porozumienia w sprawie. Sąd wyznacza bezstronnego i neutralnego mediatora. Jego zadaniem jest wysłuchanie obu stron konfliktu, ewentualna pomoc każdej ze stron w konstruowaniu swoich propozycji ugodowych i pomoc w rozwiązaniu konfliktu. W tym celu mediator może wyznaczyć stronom posiedzenie mediacyjne, gdzie strony spotykają się z mediatorem i wspólnie próbują wypracować ugodę. Tak naprawdę mediator stosuje różne metody w celu osiągnięcia polubownego zakończenia scysji, a to jest celem mediacji. Po zakończonym procesie mediacyjnym, mediator przesyła do sądu protokół oraz informuje go o wyniku mediacji, w szczególności czy strony osiągnęły porozumienie. Jeśli ugoda została zawarta, mediator przedłoży ją sędziemu do zatwierdzenia. Taka ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym.

 

Co bardzo ważne, postępowanie mediacyjne nie jest jawne, obowiązuje zasada poufności, a strony nie mogą powoływać się na propozycje ugodowe, które padły w toku mediacji, na dalszym etapie postępowania. Strona zatem w przypadku niepowodzenia w rozmowach ugodowych może w dalszym ciągu dochodzić roszczeń wskazanych w treści pozwu, nawet jeśli w trakcie rozmów zaproponowała np. pomniejszenie swojego roszczenia.

 

UMOWA O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI PRZED WYBRANYM MEDIATOREM

 

Istnieje również możliwość, że same strony złożą wniosek o przeprowadzenie takiej procedury albo już wcześniej zawarły umowę o mediację. Umowa charakteryzuje się wszczęciem postępowania mediacyjnego jeszcze przed złożeniem pozwu. W takiej umowie strony mogą nawet wskazać mediatora spoza listy stałych mediatorów, a w przypadku osiągnięcia konsensusu, mediator wysyła protokół z treścią ugody do sądu, który byłby właściwy z uwagi na przedmiot sporu (sąd okręgowy bądź rejonowy).

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TEGO SPOSOBU ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW?

 

Głównym atutem mediacji jest możliwość rozmowy o przyczynach sporu, ich źródle, sposobach rozwiązania konfliktu, a przede wszystkim zrozumieniu się przez strony. Powyższe odbywa się w swobodnej, bezpiecznej i poufnej atmosferze. Co najistotniejsze, w mediacji wygrywają obie strony sporu.

 

Dlaczego zatem warto mediować? Po pierwsze daje to możliwość zakończenia sprawy w dużo szybszym terminie (max. do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na zgodny wniosek stron), ponieważ postępowania sądowe trwają co do zasady od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Po drugie koszty mediacji są o wiele niższe niż koszty samego procesu i obciążają obie strony w równej części. W przypadku zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy sąd zwraca powodowi całą kwotę uiszczonej przez niego opłaty sądowej, a trzy czwarte opłaty po rozpoczęciu rozprawy. Brzmi zachęcająco, prawda? Nie można również zapomnieć o kwestii emocjonalnej, bowiem co do zasady postępowania sądowe dostarczają stronom wiele stresu i niepewności. Mediacja ma na celu naprawienie relacji uczestników mediacji, które to relacje przez wywołany konflikt zostały mocno nadszarpnięte. Nierzadko emocje wywołane konfliktem opadają w trakcie rozmów mediacyjnych, a strony wracają do logicznego i spokojnego rozważenia kwestii spornych zgadzając się na wzajemne ustępstwa.

 

Jak może pomóc Ci nasze Centrum Mediacji? Jako doświadczeni mediatorzy i prawnicy posiadamy odpowiednie umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji jeszcze przed złożeniem pozwu i w trakcie postępowania w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, w tym o rozwód i separację, w postępowaniu w sprawach nieletnich i w sprawach z prawa pracy. Pomagamy również przy konfliktach rówieśniczych i szkolnych. Przed skierowanie sprawy do mediacji wystarczy, żebyś uzyskał zgodę drugiej strony oraz przedstawił nam tło konfliktu. Stosujemy się do etyki mediatora, zachowujemy bezstronność, nie oceniamy i przedstawiamy wszystkie możliwości dojścia do ugodowego rozwiązania sprawy.

 

Znalazłeś się w niekomfortowej sytuacji i rozważasz przeprowadzenie rozmów ugodowych z drugą stroną? Posiadamy zespół doświadczonych prawników, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces w możliwe szybki i wygodny sposób. Postaw na dialog, który zaoszczędzi Ci czasu i stresu związanego z procesem sądowym. Zapraszamy do kontaktu i uzyskanie szczegółowych informacji poprzez stronę Centrum Mediacji Jaroch Pakos.

 

mediator CM Jaroch Pakos
Małgorzata Milewska
 r.pr. Ewelina Jasion

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2023 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.