11 grudnia 2023

Zalety mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów

zalety mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów

Celem mediacji jest szybkie i ugodowe rozwiązanie problemu bez zbędnego formalizmu. Mediacja jest stosunkowo tanim sposobem rozwiązywania sporów, a nadto nie powoduje stresu i balastu psychicznego, jak postępowanie przed sądem. 

 

Mediacja jest dobrowolnym sposobem rozwiązania sporu

 

Mediacja przy wsparciu bezstronnego i neutralnego mediatora daje szanse na samodzielne, szybsze i tańsze rozwiązanie nawet tych najtrudniejszych problemów oraz pozwala na utrzymanie prawidłowych relacji. Na mediację w sprawach nadających się do tego postępowania najczęściej decydują się strony konfliktu w sprawach karnych (może dotyczyć wszystkich przestępstw), spadkowych, majątkowych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, cywilnych czy administracyjnych.

 

Dlaczego warto polubownie rozwiązać spór?

 

Najistotniejszą korzyścią dla stron przy kwestiach spornych jest komfort, który towarzyszy każdej ze stron podczas procedury mediacyjnej. Strony nie są wówczas narażone na stresujące postępowanie przed sądem. Mediacja przebiega w swobodnej, spokojnej atmosferze oraz towarzyszą jej przyjemniejsze warunki niż przed sądem. Już na początku postępowania mediacyjnego strony (uczestnicy mediacji) mogą odczuć, że to w ich rękach pozostaje moc decydowania, ponieważ same podejmują decyzję o wyborze osoby mediatora, przebiegu mediacji oraz efekcie mediacji, dzięki czemu możliwe jest zawarcie porozumienia na zasadach satysfakcjonujących obie strony. Profesjonalny mediator to osoba bezstronna, która nie ocenia stron, nie wskazuje osoby winnej konfliktu, nie wyrokuje, nie narzuca swojego zdania lecz czuwa nad spotkaniem mediacyjnym, by przebiegało bez zbędnych negatywnych emocji, prowadząc do kompromisu i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Mediator wspiera przebieg postępowania mediacyjnego przez cały czas jego trwania, aż do wypracowania rozwiązania zadowalającego obie strony.

 

Postępowanie sądowe a zalety mediacji 

 

W porównaniu do procedury sądowej postępowanie to cechuje poufność, dobrowolność oraz ograniczony formalizm. Podkreślić należy, że wypracowane przez strony wspólnie porozumienie jest o wiele łatwiejsze w późniejszej realizacji, niż rozwiązanie narzucone stronom przez sąd w toku sprawy prowadzonej przed sądem. Przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zamiast prowadzenia sprawy przed sądem niejednokrotnie wpływa na utrzymanie w przyszłości prawidłowych relacji/kontaktów pomiędzy stronami, najbardziej dostrzegalne jest to w mediacjach przeprowadzonych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. 

Mediacja ma na celu, jako polubowna metoda rozwiązywania konfliktów, polepszenie zrujnowanych relacji, ich odbudowę i doprowadzenie do ponownego kontynuowania stosunków w przyjaznej atmosferze.

Podkreślić należy, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Pamiętajmy, że wypracowane porozumienie nie może być jednak sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Czas trwania mediacji i jej koszt jako kolejny atut

 

W dzisiejszym zabieganym świecie, w którym tempo życia stale rośnie, nie możemy pominąć istotnej zalety postępowania mediacyjnego, jaką jest szybkość postępowania. Rozwiązanie sporu poprzez przeprowadzenie mediacji pozwala skonfliktowanym stronom na zaoszczędzenie czasu. Mediacje cechuje wysoka efektywność działania. W praktyce konflikt rozwiązywany jest co do zasady na 3 bądź 4 spotkaniach, które wyznaczane są zazwyczaj, w krótkich odstępach czasowych. Statystycznie aż około 75% postępowań mediacyjnych kończy się sukcesem i zawarciem ugody. 

 

Dodatkowo postępowanie sądowe często równoznaczne jest ze sporymi wydatkami, na które składają się np. opłaty wpisowe, opinie biegłych, wyceny, koszty pełnomocnika etc. Rozwiązanie konfliktu przed mediatorem pozwala na uniknięcie powyższych kosztów i niesie za sobą niskie koszty, ponieważ nie potrzebujemy pomocy wyspecjalizowanego prawnika, rzeczoznawców, czy innych ekspertów.

 

Nie można zapomnieć o kwestii zawieszenia biegu terminu przedawnienia roszczeń na czas trwania mediacji  jako kolejnej zalety tej procedury (art. 121 pkt 5) Kodeksu Cywilnego.

 

Pamiętajmy też, że na każdym etapie sprawy strony mają prawo zrezygnować z mediacji, ponieważ jest ona dobrowolna

Podsumowując powyższe wysuwa się tylko jeden wniosek: zalet mediacji i korzyści wynikających z ich zastosowania jest naprawdę wiele. 

 

Jesteś zainteresowany mediacją? Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Mediacji Jaroch Pakos: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

                                                                                           

                                                                                                                                               mediator Małgorzata Milewska-Matlak

 

Na zdjęciu znajduje się logo reprezentujące nasze Centrum Mediacji.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym LinkedIn.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Instagram.
Odwiedź nasze Centrum Mediacji na portalu społecznościowym Facebook.

Adres

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Linkedin.

polub nas na Facebooku

Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Instagramie.
Odwiedź Centrum Mediacji Jaroch Pakos na Facebooku.

Centrum Mediacji

Jaroch Pakos

Kancelaria Radców Prawnych s.c.

 

PL. Tadeusza Kościuszki 7-8/1

50-028 Wrocław

(wejście od strony ul. Kościuszki 17-19,

IV piętro)

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie!
Skontaktuj się z nami mailowo pod: centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

obserwuj nas na Instagramie

odwiedź nas na LinkedIn

Imię:

Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji elektronicznej są Marta Jaroch-Konwent oraz Agnieszka Pakos, wspólnicy spółki cywilnej Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c., pl. Tadeusza Kościuszki 7-8/1, 50-028 Wrocław. Celem przetwarzania tych danych jest komunikacja z Państwem. Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody a także wniesienia sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w polityce prywatności.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności. *

Potwierdzam, że nie jestem robotem. *

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

© 2024 Centrum Mediacji Jaroch Pakos, wszelkie prawa zastrzeżone.

694 186 313

centrum.mediacji@kancelaria-jp.pl

* - zgody obowiązkowe.